شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی با سیتاک در ارتباط باشید.

[dt_banner type=”uploaded_image” link=”https://www.facebook.com/Sitakdesign-1282959285064856/?ref=aymt_homepage_panel” target_blank=”true” bg_color=”rgba(0,0,0,0.01)” text_color=”#ffffff” text_size=”big” border_width=”3″ outer_padding=”10″ inner_padding=”10″ min_height=”150″ image_id=”1070″]

[/dt_banner]

[dt_banner type=”uploaded_image” link=”https://www.instagram.com/sitakdesign/” target_blank=”true” bg_color=”rgba(0,0,0,0.01)” text_color=”#ffffff” text_size=”big” border_width=”3″ outer_padding=”10″ inner_padding=”10″ min_height=”150″ image_id=”1071″]

[/dt_banner]

[dt_banner type=”uploaded_image” link=”https://telegram.me/SitakDesign” target_blank=”true” bg_color=”rgba(0,0,0,0.01)” text_color=”#ffffff” text_size=”big” border_width=”3″ outer_padding=”10″ inner_padding=”10″ min_height=”150″ image_id=”1073″]

[/dt_banner]

[dt_banner type=”uploaded_image” link=”https://plus.google.com/+SitakDesign” target_blank=”true” bg_color=”rgba(0,0,0,0.01)” text_color=”#ffffff” text_size=”big” border_width=”3″ outer_padding=”10″ inner_padding=”10″ min_height=”150″ image_id=”2035″]

[/dt_banner]

[dt_banner type=”uploaded_image” link=”http://www.aparat.com/sitakdesign” target_blank=”true” bg_color=”rgba(0,0,0,0.01)” text_color=”#ffffff” text_size=”big” border_width=”3″ outer_padding=”10″ inner_padding=”10″ min_height=”150″ image_id=”2039″]

[/dt_banner]