electropeyk-5inch

کنترل آیفن تصویری منزل شما از جدیدترین تکنولوژی های خانه هوشمند است که مجموعه آریان با استفاده از برند اسمارت مایر این تکنولوژی را به خانه شما می آورد. شما میتوانید از طریق تلفن همراه یا تبلت خود هنگامی که زنگ خانه به صدا در می آید، ببینید چه شخص یا اشخاصی پشت در هستند. همچنین میتوانید با آنها مکالمه داشته باشد به این صورت که دقیقا هنگامی که کسی زنگ خانه شما را میزند گوشیه شما هم زنگ میخورد و تنها با فشردن یک دکمه میتوانید صدا و تصویر اشخاص پشت در را بشنوید و ببینید.
مزیت این تکنولوژی این است، زمانی که شما در منزل نیستید اگر کسی بی خبر بیاید شما میتوانید به او بگویید که چه زمانی به منزل باز میگردید و همچنین به او بگویید که در منزل شما بماند تا شما برسید. همچنین میتوانید کنترل کنید چه افرادی به منزل شما رفت و آمد می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه خانه هوشمند مراجعه کنید.