air

جهت کسب اطلاعات بیشتر فرم دریافت مشاوره رایگان را تکمیل نمایید.

با استفاده ازکنترل هوشمند دما شما میتوانید علاوه بر کنترل دستی و هوشمند، از سیستم اعلام هشدار برای کنترل دما در مواقعی که در یا پنجره ای به اشتباه باز مانده اند، استفاده نمایید. اگر به سنسور ها و هشدارها توجهی نکردید این امکان وجود دارد که سیستم به طور خودکار، اقدام به قطع سیستم تهویه می نماید. همچنین شما میتوانید قبل از ورود به ساختمان دمای محیط را مطابق سلیقه خود تنظیم نمایید که این امر باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه های ناشی از آن می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه خانه هوشمند مراجعه کنید.